Reis & Zo is voor haar inkoopcontracten van luchtvaartmaatschappijen als zelfstandig IATA reisagent lid van de Business Travel Partners (BTP). Tevens zijn wij aandeelhouder van TravelXL voor de inkoopcontracten van diverse reisorganisaties.

Ook zijn wij aangesloten bij:

ANVR ANVR

Reis & Zo (KvK 34330465 te Amsterdam) is aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR) onder nummer 04268.
Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.
Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A: Reisvoorwaarden en/of Deel B: Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie.

SGR SGR

Reis & Zo (Kvk 34330465 te Amsterdam) is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) onder nummer 3336. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds Calamiteitenfonds

Reis & Zo (Kvk 34330465 te Amsterdam) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen onder nummer 3336.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.
Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.
IATA IATA

De International Air Transport Association (IATA) is opgericht in 1919. IATA brengt ongeveer 300 luchtvaartmaatschappijen samen. Vluchten, uitgevoerd door deze luchtvaartmaatschappijen beslaan ongeveer 95% van alle internationale lijndiensten. IATA zorgt ervoor dat passagiers, vracht en post zo gemakkelijk mogelijk wereldwijd kunnen reizen, als ware er geen verschil tussen luchtvaartmaatschappijen. Tevens helpt IATA luchtvaartmaatschappijen om hun operatie veilig, betrouwbaar, efficiënt en economisch onder duidelijk gedefinieerde regelgeving uit te voeren. IATA is tevens de link tussen reisagenten en luchtvaartmaatschappijen. Zo representeren de aangesloten reisagenten de aangesloten luchtvaartmaatschappijen en zorgt IATA onder andere voor het betalingsproces. Reisagenten hebben binnen IATA het voordeel van een overkoepelend neutraal service standaard en een professioneel niveau van expertise.