Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Reisbureau Reis & Zo B.V. zijn van toepassing op het gebruik van dienstverlening met betrekking tot reisovereenkomst(en) tussen Reisbureau Reis & Zo B.V. (KvK. 34330465 te Amsterdam, BTW-nummer NL82.05.29.163.B01) en de opdrachtgever.

Welke voorwaarden zijn voor u van toepassing?

Bent u als opdrachtgever een consument (particulier)? Dan zijn de ANVR Reizigersvoorwaarden van toepassing.

Bent u (reiziger van) een zakelijke klant (bedrijf)? Dan zijn de Algemene voorwaarden Reis & Zo | Zakenreizen van toepassing.

Algemene voorwaarden Reis & Zo | Zakenreizen

Artikel 1 Algemene bepalingen en algemene overeenkomst Zakenreizen

1.1. Reis & Zo | Zakenreizen, een activiteit van Reisbureau Reis & Zo B.V., hierna te noemen ‘reisagent’, richt zich op de zakelijke dienstverlening op het gebied van reizen, zulks in de ruimste zin des woord, waaronder het informeren, adviseren en zo nodig vastleggen van reisdiensten waaronder vervoer (luchtvaart) tickets, verblijfsaccommodaties en overige reisdienstverlening.
1.2. Reisagent en haar zakelijke opdrachtgever(s) zijn overeen gekomen de dienstverlening op het gebied van reizen door reisagent te laten verzorgen voor meerdere reizen voor en ten behoeve van de zakelijke opdrachtgever op basis van voorwaarden zoals gesteld binnen de Algemene Overeenkomst Zakenreizen, zoals (eventueel mondelinge) afspraken omtrent tarieven, betaaltermijnen, bereikbaarheid, enzovoorts.

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1. Op de dienstverlening door reisagent ten behoeve van de opdrachtgever zijn, naast de Algemene Voorwaarden Reis & Zo | Zakenreizen, tevens de meest recente versie van de ANVR zakelijke voorwaarden van toepassing, alsmede de voorwaarden die door de reisdienstverleners worden voorgeschreven.
2.2. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Op overeenkomsten die reisagent met vervoerders voor rekening en risico van de opdrachtgever tot stand brengt met vervoerders zijn de vervoersvoorwaarden van die vervoerders van toepassing. De voorwaarden van de voornaamste vervoerders zijn via deze link te vinden op .

Artikel 3 Uitsluiting van toepasselijkheid Wet op de reisovereenkomst

3.1. Reisagent en haar zakelijke opdrachtgevers laten de rechtsverhouding beheersen door hetgeen zij in de onderlinge overeenkomst, in de ANVR zakelijke voorwaarden en de aanvullende voorwaarden van de reisdienstverleners overeenkomen en dat Titel 7A van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (pakketreisovereenkomst en gekoppeld reisarrangement) buiten toepassing blijft aangezien de zakelijke opdrachtgever handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit.